Projektne zaposlitve MIZŠ

 

 

1 . »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017«

 V mesecu juniju smo se v našem vrtcu prijavili na javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja sem 2017–2018«, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in sicer za obdobje od 1. 08. 2017 do 31.12. 2017.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Razpis upošteva načela in cilje programa Jamstva za mlade, ki ga je sprejela Vlada RS, in predstavlja poseben ukrep na trgu dela, ki je prilagojen ciljnim skupinam na področju vzgoje in izobraževanja.

Predmet javnega razpisa so spodbude za zaposlitve iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se bodo pomočniki vzgojiteljev začetniki preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v vzgojno-izobraževalnem zavodu.

Ciljna skupina javnega razpisa so mladi do vključno 29 let, ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja glede na smer in stopnjo svoje izobrazbe, kot jo predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in drugi predpisi, sprejeti na njegovi podlagi, in imajo manj ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot se jih zahteva za pristop k strokovnemu izpitu.

Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport je dne 3. 5. 2017 sprejelo Metodologijo za določitev višine stroška na enoto Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja sem 2017-2018, št. 5442-95/2017/3. Na podlagi te metodologije standardni obseg stroškov na enoto na operaciji predstavlja strošek dela pomočnika vzgojitelja začetnika, zaposlenega s polnim delovnim časom, na mesečni ravni. Vrednost standardnega obsega stroškov na enoto na mesečni ravni je 1.400,00 EUR za pomočnika vzgojitelja začetnika. Za uvajalno obdobje 5 mesecev bodo sofinancirani upravičeni stroški za pomočnika vzgojitelja začetnika skupaj največ v višini 7.000,00 EUR.

V skladu s pogoji razpisa je zavod po zaključku projekta dolžan s z izbranim kandidatom skleniti pogodbo o zaposlitvi vsaj do 31. 1. 2018.

(Skupno 517 obiskov, današnjih obiskov 1)