Dodatne dejavnosti

Dodatne dejavnosti, ki jih za otroke vrtca izvajajo zunanji izvajalci – interesne dejavnosti:

Dejavnost Starost otrok
osnovna motorika* 4 – 6 let
plesni tečaj* 4 – 6 let
smučarski tečaj* 4 – 6 let
angleške urice 5 – 6 let

*Starši, ki otroka vpišejo k posamezni dejavnosti, to tudi dodatno plačajo, glede na ponudbo izvajalca.