Dodatne dejavnosti

Dodatne dejavnosti, ki jih za otroke vrtca izvajajo zunanji izvajalci – interesne dejavnosti:

Dejavnost Starost otrok
Plesni tečaji* 4 – 6 let
Športne delavnice* 4 – 6 let
Smučarski tečaj* 4 – 6 let
Igralne urice angleščine* 5 – 6 let

*Starši, ki otroka vpišejo k posamezni dejavnosti, to tudi dodatno plačajo, glede na ponudbo izvajalca.