Obogatitvene dejavnosti

Obogatitvene dejavnosti, ki jih skupaj z drugimi zagotavlja ali izvaja vrtec:

Dejavnost Starost otrok
Prireditve ob tednu otroka 1 – 6 let
Pevski zbor 5 – 6 let
Mali sonček 2- 6 let
Gledališki abonma* 1 – 6 let
Sodelovanje s prometno policijo 4 – 6 let
Obisk lovske družine 4 – 6 let
Sodelovanje s knjižnico Ivana Tavčarja Žiri 2,5 – 6 let
Sodelovanje z Gasilskimi društvi v Žireh 4 – 6 let
Eno ali dvodnevni obiski kmetij* 4 – 6 let
Ekskurzije, izleti, taborjenja* 3 – 6 let

*Za dejavnosti, ki so vezane na finančne stroške, se starši odločajo prostovoljno in le- te tudi krijejo.