ZAPOSLENI

RAVNATELJ ŽAKELJ MARIJAN
VODJA VRTCA ANDREJA OBLAK KAVČIČ
SVETOVALNA DELAVKA ANA HAFNAR

Prvo starostno obdobje (1–3 let)

ODDELEK

VZGOJITELJICA

POMOČNICA VZGOJITELJICE

KOBACAJČKI

Vilma Peternel / Polona Oblak

Karla Kunc

PLEZALČKI

Ines Mlinar / Alenka Trček Buh

Nina Starman

zaspančki

Jasna Oblak

Špela Jalšovec / Blažka Mivšek

PLESALČKI

Lara Gantar

Urška Menegatti

GODRNJAVČKI

Katja Trojar

Mateja Kavčič

DOBROVOLJČKI

Barbara Dodič

Helena Mozina

Pom. vzg. za zagotavljanje sočasnosti

Irena Oblak / Ines Mlinar

Hana Vrhovnik (1/2)

Kombiniran oddelek (2–4 let)

ODDELEK

VZGOJITELJICA

POMOČNICA VZGOJITELJICE

MUZIKALČKI

Silvana Rupnik

Andreja Podobnik

Drugo starostno obdobje (3–6 let)

ODDELEK

VZGOJITELJICA

POMOČNICA VZGOJITELJICE

NAVIHANČKI

Polona Burnik

Bogdana Trček

USTVARJALČKI

Mirjam Tavčar

Katjuša Pečelin

RAZISKOVALČKI

Silva Zajc

Simona Slabe

HIHITALČKI

Živa Kramperšek

Tea Drnovšček

SKAKALČKI

Vanja Poljanšek

Vesna Oblak

POHAJALČKI

Urška Trček

Urška Frelih