Vpis bo potekal od 1. 3. 2024 do 31. 3.2024. Vlogo s potrebnimi dokazili je potrebno oddati na sedežu vrtca, v času uradnih ur, od 8:00 do 12:00, ali jo poslati priporočeno po pošti. Vloge za vpis otrok so na voljo na sedežu vrtca, na spletnih straneh vrtca in občine. Vloge oddajo: • starši, ki […]