V vrtcu pripravljamo dietno prehrano za vse otroke, za katere starši prinesejo zdravniško potrdilo otrokovega pediatra ali zdravnika specialista, z navedbo dietne prehrane ali priporočila.

V primeru strogih izločitvenih diet pa priporočamo tudi osebno srečanje in posvetovanje s kuharico, ki skrbi za pripravo diet in vodjo prehrane.

Prehrana otroka mora biti premišljeno in skrbno načrtovana, zato dietna obravnava poteka individualno za vsakega otroka posebej. Če je le mogoče, jedilnike načrtujemo tako, da se otrok počuti čim manj drugačnega od sovrstnikov in prikrajšanega za določene jedi.

Priporočamo, da starši prinesejo potrdilo vsaj kakšen dan pred vstopom otroka v vrtec, da se dieta lahko kvalitetno pripravi in nabavi posebna živila.

Dolžnosti staršev:

  • Starši ste dolžni opozoriti na prehranske posebnosti otroka z zdravniškim potrdilom otrokovega pediatra ali zdravnika specialista;
  • Vsako šolsko leto prinesti novo zdravniško potrdilo. V primeru podaljševanja diete je lahko tudi potrdilo družinskega zdravnika;
  • Pisno javljati spremembe o izvajanju diete;
  • Dosledno javljati odsotnost otroka najkasneje do 7.3p ure;
  • V primeru, da dieta ni več potrebna, je potrebno prinesti potrdilo o prenehanju izvajanja diete.