Vpis otrok za novo šolsko leto bo potekal v mesecu marcu. Otroke sprejemamo glede na prosta mesta . V primeru, da je število prostih mest manjše od vpisa, prispele prošnje obravnava komisija za sprejem otrok v vrtec. Prednostno listo pripravi komisija, glede na kriterije pravilnika za sprejem otrok. Obrazec za vpis dobite v vrtcu in ga pošljete s priporočeno pošto.