Otrokom nudimo možnost, da razvijajo ustvarjalnost in pridobivajo nove izkušnje in znanja v obogatitvenih dejavnostih. Starši, ki se odločijo za ponujeno dejavnost, krijejo stroške, ki pri tem nastanejo (prevozi, vstopnine, obiski gostov v vrtcu).

Dejavnost Starost otrok
Prireditve ob tednu otroka 1-6 let
Mali sonček 2–6 let
Gledališki abonma* 1–6 let
Sodelovanje s prometno policijo 4-6 let
Obisk lovske družine 4-6 let
Sodelovanje s Knjižnico Ivana Tavčarja Žiri 1-6 let
Sodelovanje z gasilskimi društvi v Žireh 4-6 let
Sodelovanje z Glasbeno šolo 3-6 let
Sodelovanje s skupino za samopomoč 4-6 let
Sodelovanje z Domom starostnikov 4-6 let
Sodelovanje z Vrtcem pri Sv. Ani 3-6 let
Eno ali dvodnevni obiski kmetije* 4-6 let
Izleti*, letovanja*, taborjenja* letnik 2016 in 2017

*Za dejavnosti, ki so vezane na finančne stroške, se starši
 odločajo prostovoljno in le- te tudi krijejo.