Sodelovanje staršev z vrtcem omogoča boljše obojestransko poznavanje otroka in njegovih potreb in s tem uspešnejšo vzgojo otroka. Dobro sodelovanje je potrebno že ob uvajanju otroka v vrtec. Otrok ima pravico in potrebo po postopnem uvajanju v vrtec. Staršem omogočamo krajše bivanje z otrokom v vrtcu oz. čas bivanja v vrtcu otroku glede na njegovo odzivanje postopoma podaljšujemo.

Zelo pomemben je prvi roditeljski sestanek, kjer se starši seznanijo z načinom dela v vrtcu in tudi posredujejo svoje ideje. Želimo, da starši sodelujejo pri različnih dejavnostih v oddelku. Večkrat letno pa vabimo  starše oz. starše skupaj z otroki  na delavnice na  nivoju vrtca.

Starši  sodelujejo pri navezovanju stikov s strokovnjaki in institucijami ob določenih dejavnosti, projektih oz. tematskih sklopih. Pomoč staršev pri zbiranju različnega materiala. Sodelovanje pri donacijah in sponzorstvu.

Sprotne informacije o otroku lahko dobijo in tudi posredujejo dnevno. Poglobljen pogovor o otroku pa je mogoč na pogovornih uricah. Starši se vključujejo tudi preko Sveta staršev. Vsak oddelek ima svojega predstavnika.