ZAPOSLENI

RAVNATELJ ŽAKELJ MARIJAN
VODJA VRTCA ANDREJA OBLAK KAVČIČ
SVETOVALNA DELAVKA ANA HAFNAR

Prvo starostno obdobje (1–3 let)

ODDELEK

VZGOJITELJICA

POMOČNICA VZGOJITELJICE

KOBACAJČKI

Katja Trojar

Karla Kunc

PLEZALČKI

Alenka Trček Buh

Nina Starman

ZASPANČKI

Vilma Peternel

Tea Drnovšček

PLESALČKI

Lara Gantar

Urška Menegatti

GODRNJAVČKI

Jasna Oblak

Špela Jalšovec

DOBROVOLJČKI

Barbara Dodič

Helena Mozina

Pom. vzg. za zagotavljanje sočasnosti

Hana Vrhovnik

Monika Lapajne (1/2)

Drugo starostno obdobje (3–6 let)

ODDELEK

VZGOJITELJICA

POMOČNICA VZGOJITELJICE

MUZIKALČKI

Polona Oblak

Andreja Podobnik

NAVIHANČKI

Polona Burnik

Bogdana Trček

USTVARJALČKI

Mirjam Tavčar

Katjuša Pečelin

RAZISKOVALČKI

Silva Zajc

Simona Slabe

SKAKALČKI

Silvana Rupnik

Vesna Oblak

POHAJALČKI

Urška Trček

Urška Frelih

HIHITALČKI

Živa Kramperšek

Ines Mlinar