KAJ JE GOZDNA PEDAGOGIKA?

Gozdna pedagogika je metoda okoljskega vzgajanja in izobraževanja, ki ne ponuja samo
spoznavanje gozda kot ekosistema, ampak bistveno posega tudi v vzgojo in celostni razvoj
tako otrok, kot odraslih. Je recept za zdrav, umirjen in optimalen razvoj vseh nas. Gozd
oblikuje vrednote, ki se ne odražajo samo v pozitivnem odnosu do narave in okolja, ampak
tudi v ustreznem doživljanju samega sebe in življenja. Z gozdno pedagogiko otrokom in
odraslim omogočamo varno in sproščeno raziskovanje narave, prepoznavanje lastnih
občutkov in potreb ter pravilno odzivanje nanje in to v najbogatejšem učnem okolju –
gozdovih Slovenije.

ZAKAJ GOZDNI VRTEC?

V vrtcu pri Osnovni šoli Žiri smo se odločili, da se vključimo v mrežo gozdnih vrtcev, ker naš
kraj obdajajo gozdovi, travniki in reke. Vzgojiteljice vsakodnevno preživimo veliko časa v
naravi z našimi otroki. V gozdu prebiramo pravljice, pojemo pesmi, izvajamo gibalne
dejavnosti, nabiramo plodove, spoznavamo prebivalce gozda, gradimo hišice za palčke,…
Vzgojiteljice poskušamo gozd približati otrokom, kot prostor za umiritev in spodbudno učno
okolje.
V času, ko ima vse več otrok motnjo pozornosti, ko se otroci težko umirijo, si vzgojiteljice
pomagamo z bivanjem v gozdu. Otrok se s stikom z naravo lažje umiri, začuti svoje telo,
Menimo, da je v naravi vse, kar otrok potrebuje za celosten in zdrav razvoj.

STARŠI

Največ, kar lahko starši podarite otroku, je čas, ki ga skupaj preživite v naravi. Izkoristite
skupne trenutke in pojdite k bližnjemu potoku, v gozd ali na travnik. Preberite pravljico pod
drevesom in pogovarjajte se z otrokom. Tisto najpomembnejše, kar lahko gozd ponudi
mlajšim otrokom, je igra, ki je v naravi pristna in zelo kvalitetna. Mlajši kot so, bolj spontano
bodo raziskovali naravo. Hitro bodo našli naravne igrače, si poiskali naraven tobogan ali
gugalnico ter razvijali lastno ustvarjalnost.
Starejšim otrokom dovolite, da prosto raziskujejo okolico vašega doma, naj postane kopanje v
vaškem potoku, gradnja bivakov, izdelovanje lokov ali ribiških palic del odraščanja.
Omejenost gibanja, zaprtost otrok v notranjost prostorov, prepuščenost otrok televiziji,
telefonom, računalniškim igricam, številne vodene dejavnosti in tudi storilnostno naravnan
šolski sistem so največkrat vzrok za številne težave. Danes že govorimo o epidemiji otrok z
vedenjskimi, čustvenimi in učnimi težavami. Ali ste kdaj pomislili, da je vzrok temu sodoben
družinski način življenja in pomanjkanje preživljanja časa v naravnih okoljih?

Več si lahko preberete na spletni strani gozdnih vrtcev in šol:

Gozdna pedagogika

SKUPINE VKLJUČENE V PROJEKT MREŽA GOZDNIH VRTCEV

POHAJALČKI: vzg. Urška Trček in Urška Frelih
HIHITALČKI: vzg. Živa Kramperšek in Tea Drnovšček
NAVIHANČKI: vzg. Polona Burnik in Bogdana Trček
MUZIKALČKI: vzg. Silvana Rupnik in Andreja Podobnik
PLESALČKI: vzg. Lara Gantar in Urška Menegatti