Vrtec te dejavnosti izvaja oziroma organizira predvsem na željo staršev, niso pa del rednega programa po Kurikulumu za vrtce. Cena teh dejavnosti ni vključena v ceno programa vrtca; starši se zavežejo za plačilo s prijavo otroka v dodatno dejavnost. Dodatne dejavnosti izvajamo izven rednega programa vrtca.

Dejavnost Starost otrok
Osnovna motorika 4–6 let
Plesni tečaj 4–6 let
Smučarski tečaj 4–6 let
Tečaj rolanja 4-6 let