– Zagotoviti spremstvo otroka na poti v vrtec in iz vrtca ter otroka osebno predati vzgojiteljici oz. pom. vzgojiteljice;

– javiti spremembo otrokovega bivališča;

– posredovati številko dosegljive osebe in pravočasno javiti spremembo;

– javiti otrokov izostanek iz vrtca;

– redno plačevati ceno programa na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih;

– upoštevati strokovno avtonomnost vrtca;

– za igrače, ki jih otroci prinesejo od doma, ne odgovarjamo;

– bolan otrok sodi v domačo oskrbo.