Spoštovani!

Z veseljem vas obveščamo, da bomo tudi letos izvedli razpis za financiranje oskrbnine za vrtec. Lanski izjemno pozitivni odzivi so nas prepričali, da je bila dobrodelna akcija dobro sprejeta tako s strani staršev kot tudi vrtcev.

Letošnji razpis je namenjen staršem, ki so slovenski državljani, rojeni leta 1990 ali kasneje, in katerih otrok obiskuje vrtec v Sloveniji.

Osnovni podatki o akciji

·         Plačilo oskrbnine za vrtec za mesec november 2023 – znesek vključuje oskrbnino in prehrano, ne pa morebitnih drugih stroškov, kot na primer udeležba na taboru, interesne dejavnosti ipd.

·         Prijavijo se lahko slovenski državljani, ki so rojeni leta 1990 ali kasneje in je njihov otrok vključen v vrtec v Sloveniji

·         Oskrbnino bomo plačali do 10.000 otrokom

·         Znesek oskrbnine za posameznega otroka bomo nakazali neposredno na bančne račune vrtcev

Tako kot lani, bo tudi letos razpis izvedla Fundacija – zbiranje prijav, obveščanje staršev, prijava na FURS itd. Prijava je mogoča izključno prek spletne strani www.fundacijabb.org/razpis, in sicer od 28. 9. od 8.30 do 19. 10. 2023 do polnoči.

Nakazilo donacij na bančne račune vrtcev

Donacije bodo starši, katerih vloga bo odobrena, prejeli v obliki nakazila neposredno na bančni račun vrtca. Za ta namen smo pripravili pooblastila, s katerimi starši pooblaščajo Fundacijo, da od vrtca, ki ga obiskuje njihov otrok, pridobi podatek o višini zneska.

Način posredovanja podatkov o znesku oskrbnine

Fundacija bo vrtce na podlagi pooblastil staršev zaprosila, da ji posredujejo podatke za plačilo, in sicer za vse starše, katerih otroci so vključeni v posamezni vrtec in katerim je bila odobrena vloga za donacijo.

Vrtci lahko podatke o višini oskrbnin posredujete na enak način kot lani, torej prek spletne strani, na kateri se prijavite z e-naslovom in geslom, ki ste ga določili lani. E-naslov za prijavo je ta, na katerega ste prejeli tudi to sporočilo.

GDPR

Tukaj si lahko ogledate Splošne pogoje, ki jih morajo sprejeti starši, Politiko zasebnosti in Pogoje za vrtce

Tukaj si lahko ogledate vabilo.

Lep pozdrav,

Fundacija Boštjana Bandlja
Nina Bandelj, predsednica